Om oss

Vi er foreningen som stiftet, fikk bygget, og som eier Blidensol Sykehjem. Vi gjør også en innsats for gode og personlige boforhold her på sykehjemmet.

Pleiehjemsforeningen i Rogaland og Blidensol Sykehjem er ideelle, non-profit organisasjoner. Sykehjemmet er drevet med midler via en driftsavtale med Stavanger kommune.

 

Blidensol Sykehjem
Brattåsveien 12
4016 Stavanger

www.blidensol.no

«Uniformsvedtaket»

Med hensyn til beboerne på Blidensol har styret i pleiehjemsforeningen og driftsstyret for Blidensol truffet vedtak om bruk av nøytral uniform for de ansatte i sitt arbeid ved sykehjemmet – et personlig og hjemlig sykehjem bygget for aldersdemente.  Utrolig nok skapte vedtakene utrolig mye støy, godt hjulpet av media – til tross for at en i et multikulturelt samfunn burde ha forståelse for at nøytral uniform var inkluderende, og ikke diskriminerende.

 

«Uniformsvedtaket» – Datert 02.09.2016

 

Driftsstyrets Protokoll 02.09.2016 – Se sak 29/16

Driftsstyrets Protokoll 21.10.2016 – Se sak 33/16

 

Eksterne innspill

(Nyeste dokumenter øverst)

 

Henvendelse fra ordførerens kontor og vårt svar – Datert 20./23.04.2017

 

Vårt svar til Arbeidstilsynets regiondirektør med kopi til Arbeidsdirektoratet – Datert 21.03.2017

E-post fra Arbeidstilsynets regiondirektør – Datert 21.03.2017

Vår klage til Arbeidsdirektoratet – Datert 17.03.2017

Vårt svar til Arbeidstilsynet vedr. nytt vedtak/sak – Datert 17.03.2017

Nytt tilsyn/sak fra Arbeidstilsynet – Datert 13.03.2017

Blidensols svar til Arbeidstilsynet – Datert 13.03.2017

Vedlegg: Redegjørelse om saken – sett fra styrets side – Datert 13.03.2017

Brev om tilsyn fra Arbeidstilsynet – Datert 28.02.2017

Blidensols svar til Arbeidstilsynet – Datert 20.02.2017

Brev fra Arbeidstilsynet til Blidensol – Datert 13.02.2017

Vårt svar til Arbeidstilsynet – datert 01.02.2017

Brev fra Arbeidstilsynet til styret for Blidensol – mottatt 20.01.2017

 

 

Vårt svarbrev til LDO – Datert 21.02.2017 – ang. dokumenter – offentlighet

Brev fra LDO – Datert 15.02.2017 – ang. dokumenter – offentlighet

 

 

Støtteskriv fra seniorrådgiver/adv. Nils Thomas Svendsen: «LDOs hijab-uttalelse: Et angrep på pasientrettighetene» – datert 09.02.2017

 

Vårt svar til Fagforbundet – e-post datert 06.02.2017

Brev fra Fagforbundet vedrørende taushetsplikt – datert 03.02.2017

 

 

Ny henvendelse fra Stavanger kommune v/ dir.Haarr – e-post datert 08.02.2017

Vårt svar til Stavanger kommune v/dir. Haarr – e-post datert 05.02.2017

Brev fra Stavanger kommune v/dir. Haarr vedrørende taushetsplikt – e-post datert 03.02.2017

 

 

Innlegg / Media

Leserinnlegg av Thomas Middelthon sr. – Datert 28.04.2017

 

Artikkel fra Stavanger Aftenblad – Datert 26.04.2017

 

Leserinnlegg i S.A. – Datert 25.04.2017

 

E-post til kommunen og Aftenbladet fra Odd S. Beverfjord – Datert 05.04.2017

 

Vårt leserinnlegg til S.A. – Datert 18.03.2017

 

Vårt leserinnlegg til S.A. – Datert 07.03.2017

 

Vårt leserinnlegg til S.A. – skrevet søn. 26.02.2017 – Inntatt 07.03.2017

Dette leserbrevet ble sendt Aftenbladet søndag 26. februar – to dager etter årsmøtet til Pleiehjemsforeningen. Det ble avvist av debattredaktøren.  Først etter henvendelse til hovedredaktør Helle, ble innlegget vårt tatt inn i avisen tirsdag 7. mars, dessverre først samme dag som vår sak om nøytral uniform ble behandlet av likestillings- og diskrimineringsnemnda, og derved for sent til at vi fikk legge dette frem for nemnda.

 

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Thomas Middelthon Sr. – Datert 23.02.2017