Eksterne innspill

(Nyeste dokumenter øverst)

 

Henvendelse fra ordførerens kontor og vårt svar – Datert 20./23.04.2017

 

Vårt svar til Arbeidstilsynets regiondirektør med kopi til Arbeidsdirektoratet – Datert 21.03.2017

E-post fra Arbeidstilsynets regiondirektør – Datert 21.03.2017

Vår klage til Arbeidsdirektoratet – Datert 17.03.2017

Vårt svar til Arbeidstilsynet vedr. nytt vedtak/sak – Datert 17.03.2017

Nytt tilsyn/sak fra Arbeidstilsynet – Datert 13.03.2017

Blidensols svar til Arbeidstilsynet – Datert 13.03.2017

Vedlegg: Redegjørelse om saken – sett fra styrets side – Datert 13.03.2017

Brev om tilsyn fra Arbeidstilsynet – Datert 28.02.2017

Blidensols svar til Arbeidstilsynet – Datert 20.02.2017

Brev fra Arbeidstilsynet til Blidensol – Datert 13.02.2017

Vårt svar til Arbeidstilsynet – datert 01.02.2017

Brev fra Arbeidstilsynet til styret for Blidensol – mottatt 20.01.2017

 

 

Vårt svarbrev til LDO – Datert 21.02.2017 – ang. dokumenter – offentlighet

Brev fra LDO – Datert 15.02.2017 – ang. dokumenter – offentlighet

 

 

Støtteskriv fra seniorrådgiver/adv. Nils Thomas Svendsen: «LDOs hijab-uttalelse: Et angrep på pasientrettighetene» – datert 09.02.2017

 

Vårt svar til Fagforbundet – e-post datert 06.02.2017

Brev fra Fagforbundet vedrørende taushetsplikt – datert 03.02.2017

 

 

Ny henvendelse fra Stavanger kommune v/ dir.Haarr – e-post datert 08.02.2017

Vårt svar til Stavanger kommune v/dir. Haarr – e-post datert 05.02.2017

Brev fra Stavanger kommune v/dir. Haarr vedrørende taushetsplikt – e-post datert 03.02.2017