Saksutviklingen

(Nyeste dokumenter øverst)

 

Styremedlem Thomas Middelthons kommentar til saken og LDNs avgjørelse – Datert 08.04.2017

 

LD-nemdas vedtak – Datert 23.03.2017

 

Vårt tilleggsskriv til LD-nemda – Datert 20.02.2017 – (Med henv. til skriv f/t Arbeidstilsynet – under «eksterne innspill»)

Vårt innlegg til LD-nemda – Sendt 19.02.2017

Bilag 1 – Leserinnlegg av h.r.adv. Leif C. Middelthon

Bilag 2 – Artikkel av seniorrådgiver/adv. Nils Thomas Svendsen

 

Kopi av brev fra LD-nemda til Stavanger kommune – Datert 08.02.2017

 

Orienteringsskriv fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda – Datert 18.01.2017

 

Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering og oversendelse av klagesaken til nemda – Datert 09.01.2017

 

Tillegskriv til vår klage – Datert 15.12.2016

Vår klage til Likestillings- og diskrimineringsnemda – Datert 15.12.2016

Vedlegg til klagen: Domsavgjørelse fra Menneskerettsdomstolen

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse/vurdering av klagesaken – Datert 05.12.2016

 

Våre merknader til klagen – Datert 23.11.2016

 

Likestillings- og diskrimineringsombudets oversendelse av klage – Datert 11.11.2016