«Uniformsvedtaket»

Med hensyn til beboerne på Blidensol har styret i pleiehjemsforeningen og driftsstyret for Blidensol truffet vedtak om bruk av nøytral uniform for de ansatte i sitt arbeid ved sykehjemmet – et personlig og hjemlig sykehjem bygget for aldersdemente.  Utrolig nok skapte vedtakene utrolig mye støy, godt hjulpet av media – til tross for at en i et multikulturelt samfunn burde ha forståelse for at nøytral uniform var inkluderende, og ikke diskriminerende.

 

«Uniformsvedtaket» – Datert 02.09.2016

 

Driftsstyrets Protokoll 02.09.2016 – Se sak 29/16

Driftsstyrets Protokoll 21.10.2016 – Se sak 33/16